Projekty

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

,-

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

30000,-

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

 

  • název projektu: „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“,
  • reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577,
  • „Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.“,


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.