Knihovna

Školní knihovna a internetová studovna

je potřebným zázemím školního informačního centra nejen pro získávání informací, ale také pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Více než 60% knihovního fondu tvoří odborná literatura, encyklopedie, atlasy a naučné i jazykové slovníky, výuková CD a DVD.

Co všechno školní knihovna nabízí:
knihovní fond pro všechny věkové kategorie a předplacená periodika, moderní technické vybavení, 5 stanic PC s připojením na internet, tiskárna, kopírka, scanner, možnost vypracovávat projekty a referáty, vyhledávání informací, knihovnické lekce, soutěže, tematické besedy a výstavy, výpůjčky jak prezenčně tak i absenčně domů

Co všechno školní knihovna a internetová studovna nabízí:
• Knihovní fond pro všechny věkové kategorie a předplacená periodika (časopisy), výuková CD a DVD
• Moderní technické vybavení – 5 stanic PC s připojením na internet
• Kopírku, scanner a tiskárnu
• Možnost studia, vyhledávání informací, možnost vypracovávat prezentace, projekty a referáty
• Tematické besedy a výstavy, knihovnické lekce
• Spoustu zábavných a zajímavých soutěží

Školní knihovna a internetová studovna funguje jako školní informační centrum. Poskytuje výpůjčky jak presenčně tak i absenčně, k dispozici jsou PC s připojením na internet, tiskárna s kopírkou, scanner. Knihovnu tvoří tři vzájemně propojené místnosti, které nabízejí dostatek prostoru ke studiu i odpočinku. Knihovna má vchod jak z prostorů školy, tak samostatně z venku. Knihovna poskytuje řadu služeb po celou dobu vyučování i v odpoledních hodinách. Knihovní fond tvoří více než tři tisíce titulů beletrie, naučné literatury i encyklopedií. Součástí knihovního fondu jsou též audiovizuální materiály, které neodmyslitelně patří k výuce nejen cizích jazyků. Více než 60% knihovního fondu tvoří odborná literatura – atlasy, klíče a encyklopedie. Ve studovně je k dispozici řada slovníků naučných i jazykových, svou náročností pokrývající celé věkové spektrum žáků.

Knihovna a internetová studovna je určena pro žáky naší školy. Ve studovně mají žáci bezplatný přístup na internet, možnost výpůjček výukových programů pokrývajících téměř všechny vyučované předměty. Knižní fond je členěn na dětskou literaturu pro I. a II. stupeň, podle žánrů nabízí pohádky, komiksy, dobrodružnou literaturu, sci-fi a fantasy, báje a pověsti, bajky, povídky a romány. Fond obsahuje velkou řadu encyklopedických knih a naučné literatury.

Tyto tituly odebírá knihovna pravidelně: JUNIOR, ABC, 21. STOLETÍ, SVĚT 100+1, PŘÍRODA, NAŠE PŘÍRODA, ŽIVÁ HISTORIE, NATIONAL GEOGRAFIC

Dokumenty

-->

Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.