Jídelníček

polévka  Bamborová
oběd 1  Vepřové maso na žampionech, špecle, zelný salát, nápoj
polévka  Hrachová
oběd 1  Fazolové lusky na smetaně, vejce vařené, brambory vařené, nápoj

O jídelně

Školní jídelna zajišťuje stravování pro následujícíkategorie

1. Kategorie dětí 7-10 let

2. Kategorie dětí 11-14 let

3. Kategorie dětí 15 let a více
Do těchto kategorií jsou děti zařazeny při nástupu do ZŠ tj k 1.9. podle věku dosaženého k 31.8. následujícího roku.

4. Zaměstnanci

5. Cizí strávníci

Ve školní jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy, který nahrazuje stravenky. Každý strávník si musí zakoupit buď kreditní kartu v ceně 35 Kč nebo identifikační čip za 115 Kč. Uvedené systémy jsou platné po celou dobu docházky do školní jídelny, samozřejmě za předpokladu, že identifikační médium žák nezničí a neztratí. V případě zapomenutí či ztráty karty nebo čipu je možno vytisknout náhradní stravenku na terminálu před vstupem do jídelny. Po ukončení stravování se pořizovací náklady za kartu nebo čip nevrací.

 

Mobilní aplikace Strava.cz
V naší škole můžete využít mobilní aplikaci Strava.cz pro přihlašování a odhlašování stravy.
Mobilní aplikaci strava.cz na telefony a tablety si můžete zdarma stáhnout pro Android nebo iOS

Platby

Číslo účtu školní jídelny: 43-7138740257/0100 Komerční banka

Cena stravného podle kategorie:

I. žáci:
cena oběda je určena věkem dítěte, který dovrší v příslušném školním roce (neřídí se tím jakou třídu dítě navštěvuje )
cenové kategorie obědy:
skupina: věk: cena Kč/1 oběd:
1. 7 – 10 let 28 Kč
2. 11 – 14 let 31 Kč
3. 15 let a více 34 Kč
cenová kategorie svačiny:
bez ohledu na věk dítěte 12 Kč/ 1 svačina za den
II. zaměstnanci:
cena 1 oběda je 36 Kč , z toho přispívá organizace 8 Kč z FKSP
III. cizí strávníci:
podmínky stravování cizích strávníků se řídí vnitřním předpisem příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti
cena 1 oběda je 74 Kč 
výdej do jídlonosičů od 11:30 do 11:45

V případě nemoci nebo nepřítomnosti ve škole je první den nepřítomnosti ve škole možnost odebrat stravu do jídlonosiče. Další dny je třeba stravu odhlásit do 13:00 hodin. Neodhlášené obědy jsou účtovány včetně režií  35 Kč za jeden oběd. Celková cena nedotovaného obědu je 63,- Kč, 66 ,- Kč, a 69,- Kč - dle věku dítěte. Strávníci platící z účtu jsou automaticky od prvního dne měsíce přihlášeni ke stravování.  V případě nemoci nutno stravování odhlásit. Přehlášení na oběd číslo 2 provést dva dny předem do 13:00 hodin.

·         Pokud se v naší ŠJ budou stravovat 2 žáci, je nutno zvednout souhlas k inkasu na 2400,- Kč
·         Pokud přechází strávník z MŠ Rezkova na naši ZŠ, zrušte variabilní symbol a pokud máte příkaz vyšší než 1200,- nemusíte ho upravovat. Pro naši jídelnu stačí na 1200,-Kč

Kontaktujte Nás

Jídelna
ZŠ Horymírova

+420 599 524 855

Horymírova 100, 700 30, Ostrava

jidelna@zshorymirova.cz


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.