Novinky ze školy

15

Říjen 2020

Jídelna ZŠ

Oznámení školní jídelny

Vážení rodiče,

z důvodu nejasných pokynů pro stravování žáků v době distanční výuky byly dětem obědy od 14. 10. zrušeny. Podle nových informací bude žákům od 19. – 23. 10. 2020 stravování umožněno. Výdej obědů bude probíhat v době od 11:15 do 12:00 na rampě školní jídelny. Žák, případně rodič, si přinese řádně hygienicky ošetřený jídlonosič, do kterého oběd vydáme + stravovací čip či kartu. Obědy pro ostatní registrované strávníky (cizí strávníky, seniory) budou vydávány stejným způsobem.

V týdnu od 26.10 do 30.10. 2020 jsou vyhlášené prodloužené podzimní prázdniny a naše jídelna bude uzavřena.

Do odvolání vaříme pouze MENU č.1

Děkujeme za pochopení

vedoucí ŠJ

14

Říjen 2020

Jídelna ZŠ

Informace ohledně stravování během distanční výuky

INFORMACE ohledně výdeje stravy žákům v době distanční výuky od 19. 10. - 23. 10. 2020 ve školní jídelně. Stravu objednávejte do čtvrtka 15. 10. nejpozději do 13:00 hod. na www.strava.cz. V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny. Další informace sledujte na webu a FB školy.

14

Říjen 2020

Družina

Uzavření ŠD

Oznámení o uzavření ŠD

Z nařízení MZ a MŠMT je od 14.10. do 23.10.2020 škola a školní družina uzavřena.

Od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny, družina je mimo provoz.

13

Říjen 2020

Základní Škola

Ošetřovné

Ošetřovné škola nevydává ani nepotvrzuje. Je potřeba obrátit se na příslušné úřady.

13

Říjen 2020

Základní Škola

Uzavření školy

!!! Na základě rozhodnutí vlády České republiky se od středy 14.10. do 23.10.2020 uzavírá základní škola Horymírova 100. Všichni žáci přechází na povinné distanční vzdělávání. !!!

Žáci byli seznámeni se způsobem distanční výuky a budou v kontaktu s vyučujícími. Následné informace budou žákům a rodičům sděleny prostřednictvím FB, Webu, Teamsů, Bakalářů. V provozu nebude školní družina ani školní jídelna. Obědy budou automaticky odhlášeny.

09

Říjen 2020

Jídelna ZŠ

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny a informace o chodu školní jídelny v nouzovém režimu

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje na rampě a to v době od 10:45 - 11:15 hod. Jídlo bude vydáváno do vámi přineseného jídlonosiče. Pokud o oběd strávník nemá zájem, musí jej sám odhlásit prostřednictvím stránek www.strava.cz nebo na boxu ve školní jídelně. Uskutečněná výjimka odhlášení obědů se prodlužuje do pondělí do 6:00 hod.

09

Říjen 2020

Základní Škola

Informace o vydání krizových opatření vlády

INFORMACE o vydání krizových opatření vlády pro 2. st. ZŠ ze dne 8. 10. 2020. Nouzový stav je vyhlášen do 30. 10. 2020 a to následujícím způsobem:

na 2. stupni bude zajištěna střídavá výuka takto: nulté hodiny a odpolední vyučování je zrušeno

- v týdnu od 12. - 16. 10 2020 třídy 6.A, 6.C, 7.A, 8.A, 9.A mají

běžnou výuku prezenční denně od 8:00 - 12:35 hod.

- v týdnu od 12. - 16. 10. 2020 třídy 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B mají

výuku distanční

- v týdnu od 19. - 23. 10. 2020 třídy 6.A, 6.C, 7.A, 8.A, 9.A mají

výuku distanční

- v týdnu od 19. - 23. 10. 2020 třídy 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B mají

běžnou výuku prezenční denně od 8:00 - 12:35 hod.

Výuka 1. stupně probíhá beze změny včetně provozu školní jídelny a školní družiny. Plavání je do konce října zrušeno.

V týdnu od 26. - 30. 10. 2020 čerpá celá škola Podzimní prázdniny. Pokud nedojde k prodloužení opatření nastoupí všichni žáci k běžné výuce dne 2. 11. 2020.

Distanční výuka je povinná, hodnocení úkolů se počítá do běžné klasifikace žáka. Žáci jsou seznámeni s průběhem distanční výuky prostřednictvím platformy TEAMS. Omlouvání absence bude probíhat běžným způsobem. Dotazy směřujte na třídní učitele.

05

Říjen 2020

Jídelna ZŠ

Oznámení

Z technických důvodů bude dnes 5.10.2020 výjimečně vydán oběd našim strávníkům ve formě balíčku. Školní jídelna se tímto omlouvá a děkuje za pochopení

04

Říjen 2020

Základní Škola

Hodiny TV

Vzhledem k nařízení MŠMT a MZ budou hodiny TV probíhat formou vycházek do blízkého okolí, proto je nutné mít v době TV vhodné oblečení a obuv přizpůsobené počasí (do odvolání). Plavání zatím pokračuje bez omezení. Děkujeme.

04

Říjen 2020

Základní Škola

Posun začátku sportovních kroužků

Vzhledem k nařízení MŠMT a MZ je začátek sportovních kroužků odložen o 14 dní. Přesné datum začátku kroužků bude upřesněno. Děkujeme za pochopení.

29

Září 2020

Základní Škola

Úprava výuky z důvodů voleb

Dne 2. 10. 2020 budou na naší škole probíhat volby. Z tohoto důvodu bude výuka všech tříd zkrácena.
1.-2. ročník výuka ukončena v 11:30
3.-4. ročník výuka ukončena v 11:40
5.-6. ročník výuka ukončena v 11:50
7.-9. ročník výuka ukončena v 12:00

Družina je v provozu normálně.

22

Září 2020

Základní Škola

Ředitelské volno

 

Z důvodů doporučení MZ a doporučení ÚMOB-Jih vyhlašuje ředitelka školy ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace na den 25. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Veškeré aktivity a plánované akce proběhnou v náhradním termínu. V provozu nebude školní jídelna ani školní družina.

18

Září 2020

Základní Škola

Roušky

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a dle nařízení MŠMT je počínaje dnešním dnem 18. 9. 2020 povinnost nosit roušky i během výuky v hodinách pro žáky na 2. stupni. Žáci tak musí mít roušky i během výuky s výjimkou Tv a činností při nichž není možné roušky mít (např. Hv). Děkujeme Vám za součinnost, děti doma nechte odpočívat a relaxovat, zvyšte příjem vitamínů, je to náročné pro všechny a i když je to věta často používaná, chceme Vám ji říct : "SPOLU TO ZVLÁDNEME"

09

Září 2020

Základní Škola

Příchod žáků do školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, oznamujeme vám novou informaci, že od 10. 9. 2020 bude umožněn dřívější vstup do budovy školy a to od 7:30 hod.

09

Září 2020

Základní Škola

Známkování žáků

Milí rodiče, 

v měsíci září nebudeme známkovat. Ve všech ročnících a předmětech nejprve proběhne monitoring znalostí a vědomostí žáků, stav po distanční výuce, co si děti pamatují a co si ještě potřebují osvojit. Budeme opakovat, procvičovat a ověřovat, na které stěžejní úkoly se ještě potřebujeme zaměřit. Chceme děti podporovat v učení a motivovat různými formami zpětné vazby. Jsme přesvědčeni, že tímto přispějeme k pohodové atmosféře ve škole a v učení, k zamezení a odstranění obav z učení. Děkujeme za Vaši podporu a přejeme smysluplný školní rok a hlavně ať je celý.

Vedení školy s pedagogickým týmem 

09

Září 2020

Základní Škola

Sportovní kroužky ve školním roce 2020/2021

Seznam kroužků a přihláška zde

07

Září 2020

Základní Škola

Informace ohledně COVID-19

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu stavu COVID-19 Vás žádáme o následující: od úterý 8. 9. 2020 doporučujeme, aby každý žák měl v aktovce uloženou minimálně jednu roušku pro případ zhoršení zdravotního stavu. Zároveň doporučujeme, aby zákonní zástupci při návštěvě školy používali rovněž roušku.
Děkujeme za pochopení
Vedení školy

03

Září 2020

Základní Škola

Napsali o nás (Jižní listy/září 2020)

03

Září 2020

Základní Škola

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo napsal na FB

Dnes jsem na základní škole Horymírova v Ostravě vítal 92 prvňačků. Bylo to moc milé setkaní.  Přeji jim, aby jim jejich nadšení zůstalo po celou dobu jejich učení a studia