Žáci ZŠ Horymírova

O škole

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřšká školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality ze základní školy

TANEČNÍ PRO „DEVÁŤÁKY“

2. lekce se uskutečnila v tělocvičně naší školy ve čtvrtek 24.11.2022 během 5. a 6. vyučovací hodiny. I tentokrát všichni přišli ve slušivém společenském oděvu a během chvilky vytvořili taneční páry. Po úvodním rozehřívacím tanečku se taneční páry pustily nácviků jednotlivých tanců. Nejdříve si dívky a chlapci zopakovali standardní tanec waltz z minulé hodiny a poté pokračovali nácvikem dalšího latinskoamerického tance (jive).

Závěrečný potlesk a poděkování tanečním mistrům bylo důkazem, že se i 2. lekce vydařila a dívky i hoši se budou těšit na další pokračování svých tanečních.

číst více…

Znáš svůj kraj?

V pátek 11. 11. 2022 proběhl 2. ročník soutěže „Znáš svůj kraj?“, pořádaný střední školou AHOL. Za naši školu se zúčastnilo družstvo deváťáků ve složení: Eleni Chvostková, Klára Tomašovská, Nikola Klosová, Lenka Pajurková, Daniel Kvašný a Petr Kurečka. Bojovali ve znalostech o přírodních památkách MS kraje, hádali slavné rodáky a připravili si vlastní návrh a finanční kalkulaci školního zájezdu, kterou museli před odbornou komisí obhájit. V silné konkurenci dalších ostravských i mimoostravských škol sice neobsadili žádnou z medailových pozic, ale bojovali jako lvi a rozhodně nám ostudu neudělali.

Poděkování organizátorů soutěže

 

 

Projektový den – DÝŇOBRANÍ

Tento den jsme se na naší škole věnovali aktivitám s tématikou dýně, Dušiček a Halloweenu. Žáci se dozvěděli o tradicích, zvycích a původu těchto svátků. V jednotlivých třídách proběhly tyto aktivity: přehlídka v kostýmech, společné tancování, dlabání dýně, výroba ozdob a výrobků na odpolední prezentaci tříd, tvorba masek, soutěže a hry, společné čtení nebo pouštění tematických pohádek. Skupinka dívek 8. a 9. roč. navštívila třídy 1. a 2. ročníků s připravenými zábavnými aktivitami. Do projektového dne se zapojila svou tematickou výzdobou také školní jídelna. Všichni žáci si toto dopoledne opravdu užili a těšili se na odpolední pokračování této celoškolní akce.

číst více…

Halloweenský rej

I ve školní družině jsme oslavili anglosaský svátek Halloween. Děti ve strašidelných maskách a kostýmech hrály hry, soutěžily a tancovaly ve třídách, na chodbách i v tělocvičně. Všechny si to užily a už se těší na příště.

číst více…

Kontaktujte nás!

9 + 6 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo