Žáci ZŠ Horymírova

O škole

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřšká školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality ze základní školy

PRODEJ STRAVOVACÍCH ČIPŮ

 1. 8., 25. 8. 2022        8:00 –   9:00
 2. 8. 2022                  14:00 – 15:00
 3. 8. – 1. 9. 2022        7.30 –   8.30

ČIP                         121,-Kč

Další prodej – denně od 7.30 – 8.00 hod.

Rozpis úředních hodin na sekretariátě školy:

pátek            1. 7. 2022           od 9 do 11 hodin

středa:         13. 7. 2022          od 9 do 11 hodin

středa:         20. 7. 2022          od 9 do 11 hodin

středa:         27. 7. 2022          od 9 do 11 hodin

středa:          3. 8. 2022           od 9 do 11 hodin

středa:       10. 8. 2022           od 9 do 11 hodin

středa:       17. 8. 2022           od 9 do 11 hodin

středa:       24. 8. 2022           od 9 do 11 hodin

od 29. 8. 2022 služba denně   od 9 do 11 hodin

Vrátnice školy je po celou dobu mimo provoz.

Tel. kontakt na sekretariát: 728 415 449

Vzdělávací program OZO – Skřítci Ozíci a skládkoobr

Dne 30.5.2022 se 3.C vydala na návštěvu firmy OZO, která se zabývá svozem a tříděním odpadu. V kunčické pobočce se ve specializované učebně věnovali aktivitám a besedě na téma třídění odpadu. Po prezentaci obrazových digitálních materiálů a motivačních písní se žáci, rozdělení do pracovních skupin utkali v soutěžním klání o ceny. Plnili úkoly, třídili odpad, odpovídali na otázky a zjistili, co nevěděli a v čem se mýlili. Z programu si odnesli nejen praktické drobné dárečky, ale také nové zkušenosti v oblasti třídění odpadu. 

za 3.C   Mgr. Naděžda Hudeczková 

číst více…

Kontaktujte nás!

2 + 3 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo