Veselé sportovní dopoledne v MŠ

30. 11. 2021

V rámci projektu „Sportujeme spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi“ si dnes děti užily celé dopoledne formou zábavných her a plnění úkolů na stanovištích. Každá třída připravila pro kamarády ostatních tříd v prostorách MŠ různé disciplíny, při kterých si děti rozvíjely pohybové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, obratnost a prostorovou orientaci.

Všechny děti, které dnešní dopoledne sportovaly a soutěžily, si odnesly domů diplom, omalovánku a odměnu – sportovní láhev na pití. Odměny byly uhrazeny z dotace SMO.

Děti, které se nemohly sportovního dopoledne zúčastnit pro nemoc nebo z jiných důvodů, dostanou odměnu při opětovném nástupu do MŠ a vyzkouší si nové sportovní pomůcky a sportovní náčiní.

Děkujeme všem pedagogům MŠ za skvělou přípravu a organizaci a vedení MŠ za nákup odměn.

Sportu zdar!!!

,,Projekt je realizován s finanční podporou SMO“

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo