Vědomostní soutěž pro 3. ročníky: „Co na to děti z družinky“

22. 2. 2023

V průběhu měsíce prosince až ledna probíhala v 5. a 8. oddělení ŠD opět po roce velká vědomostní soutěž „Co na to děti z družinky“. Žáci soutěžili ve třech týmech podle tříd 3. A, 3. B, 3. C. Na začátku každé soutěžní otázky vždy zaznělo: „Sto dětí jsme se zeptali a hledáme pět nejčastějších odpovědí na otázku, např.: „Kterou školní pomůcku nosíme nejčastěji? Co je zelené? Co je kulaté? Co udělají děti, aby si udobřily rodiče?“ Nad výsledky dohlížela přísná porota sestavena žáky pátých tříd. Po velkém boji se na 1. místě umístila třída 3. A, na 2. místě 3. B a na 3. místě 3. C. Po celou dobu soutěže vládla ve třídě skvělá a soutěživá atmosféra.