Projekty 

Šablony III

ŠABLONY lll – ZŠ A MŠ HORYMÍROVA 100, OSTRAVA-ZÁBŘEH

REG. Č. PROJEKTU CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002081

Je spolufinancován evropskou unií. Cílem projektu je personální podpora ZŠ – kariérový poradce, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem.

Odpoledne plné sportu

V RÁMCI PROJEKTU “BAVÍME SE SPORTEM“, který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy se v pondělí 22.11.2021 uskutečnil další projektový den s názvem ODPOLEDNE PLNÉ SPORTU. Pro žáky 1. až 5.ročníků byly připraveny stanoviště, na kterých si vyzkoušeli různé sportovní aktivity s využitím náčiní a nářadí, které bylo zakoupeno pro realizaci tohoto projektu. Na žáky čekaly překážkové dráhy, cvičení na kruzích, na kladině, na trampolíně, na švédské bedně, cvičení se švihadly, s míči, základy fotbalu a badmintonu. S aktivitami na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci 7.B. Žáci si tento projektový den náramně užili a za své snažení obdrželi medaili a účastnický list.

číst více…

Projekt „Bavíme se sportem“

Projekt „Bavíme se sportem“ je celoročním školním projektem Základní a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100. Projekt je ralizován s finanční podporou statutárního města Ostravy od ledna 2021 do listopadu 2021.

Projekt je zaměřen na realizaci celoročních sportovních aktivit v rámci vzdělávání a výchovy žáků v návaznosti na další činnosti školy. Z projektu bylo pořízeno nové sportovní nářadí a náčiní a nový sportovní materiál. Za své sportovní výkony získali žáci medaile a poháry, žákům byly také hrazeny vstupy do Lezeckého centra.

Díky tomuto projektu jsme realizovali několik sportovních dnů pro žáky naší školy. Formou zábavných aktivit a soutěží si žáci vyzkoušeli aktivity, které nejsou náplní tělesné výchovy.

Dále jsme uskutečnili turnaj pro žáky naší školy, kde si žáci vyzkoušeli tradiční i netradiční sportovní hry, které jsou pro žáky velice atraktivní, ale v hodinách tělesné výchovy pro ně není prostor.

Pro vybrané žáky 1. a 2.stupně jsme připravili aktivity v Lezeckém centru Ostrava. Tyto aktivity nabídnou žákům pohybové vyžití, zábavu, sociální kontakt, a podpoří smysluplné trávení volného času.

Během listopadu bude realizován ještě jeden sportovní den a návštěva v Lezeckém centru Ostrava.

číst více…

Ruku v ruce na školní akce II.

V rámci projektu proběhly akce: recitační soutěž, tvořivé dílny velikonoční, podzimní, vánoční

Finanční podpora statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih. Projekty se zaměřují na žáky školy a jejich rodiny, aby mohli trávit volnočasové aktivity smysluplně a společně, aby každý žák měl možnost zapojit se do dění školy a měl zároveň možnost „ukázat se“ i mimo klasickou výuku. Z finanční dotace bylo hrazeno nejen materiální zabezpečení jednotlivých akcí, ale také sladké odměny a věcné ceny pro žáky.


Ostrava-Jih (25 000 Kč).

Podporujeme mladé talenty

V rámci projektu proběhly akce: sudoku soutěž, pěvecká a recitační soutěž, logická olympiáda, Horymírka hledá talent

Finanční podpora statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih. Projekty se zaměřují na žáky školy a jejich rodiny, aby mohli trávit volnočasové aktivity smysluplně a společně, aby každý žák měl možnost zapojit se do dění školy a měl zároveň možnost „ukázat se“ i mimo klasickou výuku. Z finanční dotace bylo hrazeno nejen materiální zabezpečení jednotlivých akcí, ale také sladké odměny a věcné ceny pro žáky.


Ostrava-Jih (25 000 Kč).

Ruku v ruce na školní akce

V rámci projektu proběhly akce: pěvecká soutěž, recitační soutěž, Den mazlíčků, tvořivé dílny velikonoční, podzimní, vánoční, Rodinný den

Finanční podpora statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih. Projekty se zaměřují na žáky školy a jejich rodiny, aby mohli trávit volnočasové aktivity smysluplně a společně, aby každý žák měl možnost zapojit se do dění školy a měl zároveň možnost „ukázat se“ i mimo klasickou výuku. Z finanční dotace bylo hrazeno nejen materiální zabezpečení jednotlivých akcí, ale také sladké odměny a věcné ceny pro žáky.


Ostrava-Jih (20 000 Kč).

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

EU, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Název projektu: „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“
Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

„Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.“

Vzdělávání!!! Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (30 000 Kč).

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo