Projekty 

Mateřské školy bez hranic – Zvířata ve městě

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi městským obvodem Ostrava – Jih a městem Wodzislaw Slaski v oblasti předškolního vzdělávání.

V rámci naplánovaných společných aktivit, zaměřených na ekologii, se v pondělí dne 25. 4. 2022 setkalo 25 předškoláků naší MŠ s 25 dětmi z polské mateřinky. Workshop na téma „Včely“ proběhl v areálu Jarošova statku ve Studénce.

číst více…

Veselé sportovní dopoledne v MŠ

V rámci projektu „Sportujeme spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi“ si dnes děti užily celé dopoledne formou zábavných her a plnění úkolů na stanovištích. Každá třída připravila pro kamarády ostatních tříd v prostorách MŠ různé disciplíny, při kterých si děti rozvíjely pohybové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, obratnost a prostorovou orientaci.

Všechny děti, které dnešní dopoledne sportovaly a soutěžily, si odnesly domů diplom, omalovánku a odměnu – sportovní láhev na pití. Odměny byly uhrazeny z dotace SMO.

Děti, které se nemohly sportovního dopoledne zúčastnit pro nemoc nebo z jiných důvodů, dostanou odměnu při opětovném nástupu do MŠ a vyzkouší si nové sportovní pomůcky a sportovní náčiní.

Děkujeme všem pedagogům MŠ za skvělou přípravu a organizaci a vedení MŠ za nákup odměn.

Sportu zdar!!!

,,Projekt je realizován s finanční podporou SMO“

Olympiáda na Skalce

Děti celé mateřské školy se nemohly dočkat, až nastoupí do autobusu směr Family park Skalka. Těšily se na Olympiádu a všestranné sportovní disciplíny na stanovištích.

S kamarády si děti užily báječné dopoledne plné soutěží a atrakcí a to vše za nádherného sluníčkového počasí.

Celá akce včetně dopravy, zážitkového programu, sladké odměny a medaile byla uhrazena z dotace SMO v rámci projektu ,,Sportujeme spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi“.

Děkujeme vedení ZŠ a MŠ za přípravu a organizaci tohoto skvělého sportovního dopoledne.

                                                                                             Sportu zdar!!!

,,Projekt je realizován s finanční podporou SMO“

Zlepšeni čistoty a hygieny v předškolních zařízeních s využitím nových hygienických technologií

Společnost NanoZone děkuje za spolupráci a součinnost při realizaci projektu pro mateřské školky – „Projekt pro předškolní a školní zařízení“. Udělali jsme společně kus prospěšné práce a podařilo se nám během deseti dnů provést aplikace hygienické technologie v dvaceti osmi MŠ v Ostrava – Jih.

Od momentu aplikace ošetřené plochy nano titanem efektivně eliminují bakterie, viry, plísně, organické i biologické nečistoty. Věříme, že jsme poskytli dětem zvýšenou ochranu před různými infekčními nákazami a podaří se tak celkově snížit jejich nemocnost. Jde o unikátní projekt nejen v ČR, ale i v EU.

Více o nano nástřiku zde.


Ostrava-Jih (Hygiena MŠ)

Jak je krásně v naší zemi

V rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce naše MŠ Rezkova realizuje projekt: „Jak je krásně v naší zemi“.

  • koutky „Moje vlast“
  • výtvarná soutěž „Moje vlast – místo, kde žiju“.
  • slavnostní výsadba lípy Sametky
Sametová revoluce

Město Ostrava

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo