Poděkování

1. 7. 2022

Kolektiv MŠ ze srdce děkuje všem zaměstnancům ZŠ, kteří nám přišli na konci školního roku a na začátku prázdnin pomáhat se stěhováním do školní družiny. Velmi si toho vážíme.

Touto cestou chceme také poděkovat zákonným zástupcům dětí naší mateřské školy za skvělou spolupráci, za dárečky a za přinesené krabice na balení hraček.

Přejeme Vám všem krásné léto plné sluníčka a skvělých zážitků!!! V září se na Vás budeme těšit v prostorách školní družiny naší ZŠ Horymírova.