Poděkování

1. 7. 2022

Kolektiv MŠ ze srdce děkuje všem zaměstnancům ZŠ, kteří nám přišli na konci školního roku a na začátku prázdnin pomáhat se stěhováním do školní družiny. Velmi si toho vážíme.

Touto cestou chceme také poděkovat zákonným zástupcům dětí naší mateřské školy za skvělou spolupráci, za dárečky a za přinesené krabice na balení hraček.

Přejeme Vám všem krásné léto plné sluníčka a skvělých zážitků!!! V září se na Vás budeme těšit v prostorách školní družiny naší ZŠ Horymírova.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo