Ozdravný pobyt 6. 2. 2023

7. 2. 2023

Úspěšně jsme dorazili na Horní Bečvu. Po ubytování a dobrém obědě jsme vyrazili na první zkoušku naší lyžařské a snowboardové výbavy. Podle našich lyžařských a snowboardových dovedností jsme se rozdělili do 4 skupin a poprvé vyzkoušeli svah u Sachovy studánky. Po večeři nás čekala první přednáška o lyžařské výzbroji a výstroji a o bezpečnosti na horách. První zábavní večerní program byl zakončen společným zpíváním s kytarou. Těšíme na další dny.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo