Olympiáda v anglickém jazyce

6. 3. 2023

Dne 1. března 2023 se dva žáci naší školy zúčastnili Olympiády v anglickém jazyce. Za kategorii šestých a sedmých tříd byl vyslán Viktor Dočkal ze třídy 7.C a za kategorii osmých a devátých tříd soutěžila Nikola Klosová ze třídy 9.A. Olympiáda se konala ve středisku volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě.

Děti soutěžily ve dvou kategoriích. V písemné kategorii se museli poprat s porozuměním textu, s poslechem a s gramatikou. V ústní kategorii žáci reagovali na otázky k vylosovanému tématu. Pro vítězství museli však uspět v obou kategoriích. Konkurence byla velká a všichni účastníci skvělí. Proto si i my odnášíme dva pochvalné listy.