Napsali o nás Jižní Listy 09/21      

 

 

 

Naši školáci si užívali prázdnin, a tak by se dalo říci, že škola zůstala prázdná. ZŠ a MŠ Horymírova, škola Jihu, žila i během letních měsíců. Pilně se zde pracovalo a vše připravovalo na nový školní rok. Vedle běžného malování probíhaly ve školním objektu, jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih, opravy a rekonstrukce. Změnou prošla druhá budova školy, kde sídlí naše školní družina a budou zde i naši budoucí prvňáčci. Těch budeme mít letos na ZŠ Horymírova téměř dobrou „stovku“. „Raritou je počet chlapců. V letošním roce jich nastoupí do čtyř prvních tříd víc jak šedesát. Jsme tomu rádi, ale zároveň jsme přemýšleli, jak zatraktivnit výuku pro toto tzv. živé stříbro. Rozhodli jsme se jednoznačně pro pohyb a nabídneme dětem zvýšenou hodinovou dotaci sportovní průpravy, která bude zaměřena na rozvoj všestranných pohybových dovedností, které jsou předstupněm zdárného předpokladu dětí pro budoucí vrcholový sport“ uvedla ředitelka školy Mirka Škaldová. V samostatné budově školní družiny budou mít naši prvňáčci nejen relativní klid na výuku metody Sfumato, tedy splývavého čtení a odstranění řečových vad prostřednictvím speciálního softwaru s využitím tabletů. Ale budou moci k výuce a pohybu kdykoliv využívat i venkovního prostoru našeho krásného sportovního areálu, který v rámci projektu participace čeká na své další rozšíření. Našim zájmem je propojit výuku a pohyb v duchu zdravého životního stylu, po kterém společnost hodně volá. Nejen žáci se mohou těšit na nové věci ve škole, také pedagogům je připraveno důstojné informační zázemí ve formě nově zbudované sborovny s multimediální technikou a připojením wi-fi a pěknou kuchyňkou. Úpravami a výmalbou chodby došlo k optickému rozšíření prostoru, kterým nyní prostupuje více světla i přesto, že zde vznikly nové kanceláře pro ekonomický úsek školy. Došlo i na úpravu horních prostorů tělocvičny a v zadní části školního hřiště bylo vytvořeno zázemí nejen pro odpolední činnosti, ale i pro správce hřiště. To slouží i naší veřejnosti. Jógové centrum a posilovna na svou realizaci prozatím čeká. „A co říci závěrem? Těšíme se na nový školní rok, nejen na naše žáky a zaměstnance školy, ale také jsme slavnostně uvítali prvňáčky a jsme rádi, že si vybrali naši školu. Všem přeji školu, která je obohacuje, nikoli zahlcuje, aby prostřednictvím školy objevovali, poznávali a prožili nejedno dobrodružství spojené s přátelstvím“ uvedla ředitelka Mirka Škaldová.