The Last of us

Zdravé děti

Nadstandardním vybavením v prostorách MŠ je
solná jeskyně a infrasauna

Zdravé děti

Nadstandartní vybavění pro zdraví.
Solná jeskyně - Infrasauna

The Last of us

Vítejte v MŠ Pohádka

Výborné místo pro Vaše děti.

Vítejte v MŠ Pohádka

Výborné místo pro Vaše děti.

Poslední novinky

09

Červenec 2020

Mateřská škola

Stanovení výše úplaty za vzdělávání - červenec, srpen

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem Rady městského obvodu Ostrava – Jih provoz Mateřské školy Rezkova 14, v měsících červenci a srpnu takto:

 

  1. - 31. července 2020

MŠ otevřena

  1. - 24. srpna 2020

MŠ otevřena

25. - 31. srpna 2020

MŠ uzavřena

 

 

 

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2020 je stanovena na částku 360,- Kč, za měsíc srpen 2020 je stanovena výše úplaty na částku 360,- Kč.

 

Pokud nebude dítě navštěvovat mateřskou školu po celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen, je v souladu s § 123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., stanovena úplata za vzdělávání ve výši 0,- Kč pro příslušný kalendářní měsíc.

19

Červen 2020

Mateřská škola

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Pozvánka pro děti, které po prázdninách jdou do školy.

Dne 3.7. od 10 hodin se bude konat v prostorách MŠ "Pasování na školáky" za přítomnosti

paní ředitelky Mgr. Miroslavy Škaldové.

Tato akce je připravena také pro děti, které nejsou přihlášeny k prázdninovému provozu.

Do MŠ je v tento den, prosíme, přiveďte v 9:45 hodin.

Z organizačních důvodů se akce bude konat bez přítomnosti rodičů. Děkujeme za pochopení.

Předpokládané ukončení akce v 11:30 hodin.

Pro děti bude připraven bohatý program, dárečky a pitný režim.

 

Moc se na Vaše děti těšíme - p. uč. Danka, Honza, Silva a Dáša :-)

05

Červen 2020

Mateřská škola

Oznámení pro zákonné zástupce dětí přihlášených na jarní kurz plavání 2020

Vzhledem k přerušení plaveckého kurzu z důvodu uzavření MŠ bude postupováno takto:                                                            

1. AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA 

- realizována 3x - vyčerpaná částka 240 Kč

- nerealizována 7x - byla vrácena částka 560 Kč        

2. KURZ PLAVÁNÍ

- realizován 3x - vyčerpaná částka 285 Kč

- nerealizován 7x - nevyčerpaná částka 665 Kč*

 

 * částka 665 Kč bude vrácena všem dětem v měsíci červnu

02

Červen 2020

Mateřská škola

06

Červen 2020

Mateřská škola

26

Květen 2020

Mateřská škola

Závazná přihláška zákonného zástupce k předškolnímu vzdělávání na červenec a srpen 2020

Přihláška zde

Něco o nás

Mateřská škola má celkem 5 tříd. Maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí. Pokud je ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, počet dětí se na dané třídě snižuje. Výchovně vzdělávací program připravují pedagogové, kteří jsou plně kvalifikovaní.


Věkově jsou třídy rozděleny následovně:
Beruška – děti 3-4 roky
Medvídek – děti 4-5 leté
Koťátko – děti 5-6 leté, se zaměřením na polytechnické vzdělávání
Králíček - děti 4-5 leté
Sovička- 5-6 leté s výukou angličtiny

Filosofie

Filosofií naší mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celoročním citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Záměr

Záměrem je také rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

Historie a umístění

Provoz Mateřské školy Pohádka, Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh byl zahájen v roce 1988. Mateřská škola fungovala samostatně a byli zde dvě třídy jeslí a tři třídy mateřské školy. V průběhu let byly jesle zrušeny a bylo zřízeno pět tříd mateřské školy.

Od 1. 1. 2003 je naše mateřská škola součástí právního subjektu Základní školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace. Jsme jejím odloučeným pracovištěm pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí.

Mateřská škola je vystavěna v sídlištní zástavbě Pískové doly v Ostravě – Zábřehu. Asi 15 minut chůze od MŠ se nachází Chráněná krajinná oblast „Poodří“, které využíváme pro environmentální či ekologické vycházky s dětmi.

Vybavení

Mateřská škola se skládá ze tří mimoúrovňových budov, vzájemně spojených koridorem. V budově je celkem 5 tříd, sprchový kout pro vodní hry dětí v létě, kancelářské a provozní zázemí, prádelna a kuchyň. Každá třída má k dispozici hernu, třídu, sociální zázemí pro děti i personál, šatnu, sklad pomůcek, šatnu učitelů, šatnu dětí a přípravnu jídla. Součástí dvou přízemních tříd je venkovní terasa se zvláštním východen z daných tříd.

Kolem mateřské školy je oplocená zahrada, která je dostatečně členitá a prostorná pro hry dětí při pobytu venku. K vybavení zahrady patří kolotoč, průlezky, kladina, pískoviště, asvaltové hřiště, korfbalové koše. V roce 2012 byla vybudována environmentální část zahrady, kde se zastřešily stoly s lavicemi, výukové pódium s pergolou, hmatový chodník a tabuli „Čmáralka“. Zároveň byly provedeny terénní úpravy zahrady spojené s výsadbou jehličnanů.

Jako jedna z mála mateřských škol patří mezi naše vybavení infrasauna a solná jeskyňka, které děti pravidelně navštěvují.

Pošlete Nám Zprávu

Mateřská škola

+420 596 789 929

Rezkova 2994/14, 700 30, Ostrava

skolka@zshorymirova.cz


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.