The Last of us

Zdravé děti

Nadstandardním vybavením v prostorách MŠ je
solná jeskyně a infrasauna

Zdravé děti

Nadstandartní vybavění pro zdraví.
Solná jeskyně - Infrasauna

The Last of us

Vítejte v MŠ Pohádka

Výborné místo pro Vaše děti.

Vítejte v MŠ Pohádka

Výborné místo pro Vaše děti.

Poslední novinky

27

Listopad 2020

Mateřská škola

Vánoční jarmark trochu jinak

Nadcházející předvánoční období bylo v naší mateřské škole každým rokem typické tvorbou nejrůznějších výrobků ve vánočních dílnách a prodejním vánočním jarmarkem v prostorách ZŠ Horymírova.

Ze známých důvodů se tyto tradiční akce bohužel letos neuskuteční, ale víme, že máme spoustu šikovných dětí, rodičů a pedagogů a nechceme ani letos o jejich krásné výrobky přijít. Věnujte se proto činnostem, které máte rádi a ještě podpoříte dobrou věc! Vytvořte vánoční přáníčko, svícen nebo ozdobu, upečte perníčky nebo cukroví a zabalte je tak, jako byste je posílali na jarmark. Své výrobky označené jménem dítěte a třídou přineste do MŠ nejpozději do 7.12.2020 třídním učitelům.

My náš společně vytvořený jarmark předáme těm, kteří pracují s každodenním nasazením, aby pomohli druhým. Chceme poděkovat zejména těm, kteří pracují v blízkosti naší MŠ a ZŠ. Všem zaměstnancům v Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírově a v Letecké záchranné službě, která sídlí v areálu Shopping parku.

Drobným dárkem chceme vyjádřit, že jsou pro nás nezbytní a vážíme si jejich práce.

Děkujeme, že podpoříte dobrou věc.

Kolektiv MŠ

26

Listopad 2020

Mateřská škola

VÁNOCE V MŠ

Vánoční den v mateřské škole budeme mít ve středu 16. 12. 2020.

Děti pod stromečkem najdou nové hračky do tříd, společně si poslechneme a zazpíváme koledy, uděláme si pohodovou atmosféru a moc si tento den užijeme.

 

Těšíme se,

kolektiv MŠ.

26

Listopad 2020

Koťátko

ČERTOVSKÝ DEN

Čertovský den si uděláme v úterý 8. 12. 2020.

Budeme tančit, soutěžit v kostýmech čertíků, předáme dětem vysvědčení a malou sladkost.

 

Třídní čerti Danka a Honza.

26

Listopad 2020

Sovička

ČERTOVSKÝ DEN

Čertovský den si uděláme v pátek 4. 12. 2020.

Budeme tančit, soutěžit v kostýmech čertíků, předáme dětem vysvědčení a malou sladkost.

 

Třídní čertice Dáša, Silva a Verča.

26

Listopad 2020

Mateřská škola

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 7. 12. 2020 přijde do školky Mikuláš a donese dětem balíčky :-)

Bohužel v letošním roce nás vzhledem k opatřením nemohou navštívit kamarádi ze ZŠ Horymírova se svým programem, ale my si tento den zkazit nenecháme a program si zajistíme sami.

 

Těšíme se na Vaše děti,

kolektiv MŠ

25

Listopad 2020

Mateřská škola

Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020: 

⚫ Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako  doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.  

⚫ Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se  ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu po bytu ve škole.  

⚫ Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba  (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti  a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný  jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi. Příkladem třetích  osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

Něco o nás

Mateřská škola má celkem 5 tříd. Maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí. Pokud je ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, počet dětí se na dané třídě snižuje. Výchovně vzdělávací program připravují pedagogové, kteří jsou plně kvalifikovaní.


Věkově jsou třídy rozděleny následovně:
Beruška – děti 3-4 roky
Medvídek – děti 4-5 leté
Koťátko – děti 5-6 leté, se zaměřením na polytechnické vzdělávání
Králíček - děti 4-5 leté
Sovička- 5-6 leté s výukou angličtiny

Filosofie

Filosofií naší mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celoročním citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Záměr

Záměrem je také rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

Historie a umístění

Provoz Mateřské školy Pohádka, Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh byl zahájen v roce 1988. Mateřská škola fungovala samostatně a byli zde dvě třídy jeslí a tři třídy mateřské školy. V průběhu let byly jesle zrušeny a bylo zřízeno pět tříd mateřské školy.

Od 1. 1. 2003 je naše mateřská škola součástí právního subjektu Základní školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace. Jsme jejím odloučeným pracovištěm pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí.

Mateřská škola je vystavěna v sídlištní zástavbě Pískové doly v Ostravě – Zábřehu. Asi 15 minut chůze od MŠ se nachází Chráněná krajinná oblast „Poodří“, které využíváme pro environmentální či ekologické vycházky s dětmi.

Vybavení

Mateřská škola se skládá ze tří mimoúrovňových budov, vzájemně spojených koridorem. V budově je celkem 5 tříd, sprchový kout pro vodní hry dětí v létě, kancelářské a provozní zázemí, prádelna a kuchyň. Každá třída má k dispozici hernu, třídu, sociální zázemí pro děti i personál, šatnu, sklad pomůcek, šatnu učitelů, šatnu dětí a přípravnu jídla. Součástí dvou přízemních tříd je venkovní terasa se zvláštním východen z daných tříd.

Kolem mateřské školy je oplocená zahrada, která je dostatečně členitá a prostorná pro hry dětí při pobytu venku. K vybavení zahrady patří kolotoč, průlezky, kladina, pískoviště, asvaltové hřiště, korfbalové koše. V roce 2012 byla vybudována environmentální část zahrady, kde se zastřešily stoly s lavicemi, výukové pódium s pergolou, hmatový chodník a tabuli „Čmáralka“. Zároveň byly provedeny terénní úpravy zahrady spojené s výsadbou jehličnanů.

Jako jedna z mála mateřských škol patří mezi naše vybavení infrasauna a solná jeskyňka, které děti pravidelně navštěvují.

Pošlete Nám Zprávu

Mateřská škola

+420 596 789 929

Rezkova 2994/14, 700 30, Ostrava

skolka@zshorymirova.cz


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.