Novinky ze školky

09

Červenec 2020

Mateřská škola

Stanovení výše úplaty za vzdělávání - červenec, srpen

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace stanovuje se souhlasem Rady městského obvodu Ostrava – Jih provoz Mateřské školy Rezkova 14, v měsících červenci a srpnu takto:

 

  1. - 31. července 2020

MŠ otevřena

  1. - 24. srpna 2020

MŠ otevřena

25. - 31. srpna 2020

MŠ uzavřena

 

 

 

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2020 je stanovena na částku 360,- Kč, za měsíc srpen 2020 je stanovena výše úplaty na částku 360,- Kč.

 

Pokud nebude dítě navštěvovat mateřskou školu po celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen, je v souladu s § 123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., stanovena úplata za vzdělávání ve výši 0,- Kč pro příslušný kalendářní měsíc.

19

Červen 2020

Mateřská škola

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Pozvánka pro děti, které po prázdninách jdou do školy.

Dne 3.7. od 10 hodin se bude konat v prostorách MŠ "Pasování na školáky" za přítomnosti

paní ředitelky Mgr. Miroslavy Škaldové.

Tato akce je připravena také pro děti, které nejsou přihlášeny k prázdninovému provozu.

Do MŠ je v tento den, prosíme, přiveďte v 9:45 hodin.

Z organizačních důvodů se akce bude konat bez přítomnosti rodičů. Děkujeme za pochopení.

Předpokládané ukončení akce v 11:30 hodin.

Pro děti bude připraven bohatý program, dárečky a pitný režim.

 

Moc se na Vaše děti těšíme - p. uč. Danka, Honza, Silva a Dáša :-)

05

Červen 2020

Mateřská škola

Oznámení pro zákonné zástupce dětí přihlášených na jarní kurz plavání 2020

Vzhledem k přerušení plaveckého kurzu z důvodu uzavření MŠ bude postupováno takto:                                                            

1. AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA 

- realizována 3x - vyčerpaná částka 240 Kč

- nerealizována 7x - byla vrácena částka 560 Kč        

2. KURZ PLAVÁNÍ

- realizován 3x - vyčerpaná částka 285 Kč

- nerealizován 7x - nevyčerpaná částka 665 Kč*

 

 * částka 665 Kč bude vrácena všem dětem v měsíci červnu

02

Červen 2020

Mateřská škola

06

Červen 2020

Mateřská škola

26

Květen 2020

Mateřská škola

Závazná přihláška zákonného zástupce k předškolnímu vzdělávání na červenec a srpen 2020

Přihláška zde

25

Květen 2020

Mateřská škola

Projekt "Obědy do škol"

Informace

Leták

25

Květen 2020

Mateřská škola

Žádost zákonného zástupce o promítnutí úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červen

ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC ČERVEN

22

Květen 2020

Mateřská škola

Informace k nástupu přihlášených dětí do MŚ k 25.5.2020

Informace zde

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

18

Květen 2020

Mateřská škola

Ošetřovné

Potvrzení na ošetřovné dětí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v týdnu od 18.5. do 22.5.2020 každý den od 8.00 - 14.00.

11

Květen 2020

Mateřská škola

Přihláška dětí do MŠ v období od 25. 5. - 30. 6. 2020

Online přihláška do MŠ v období 25.5.2020 - 30.6.2020

01

Květen 2020

Mateřská škola

Jak zvítězit nad drakem KORONEM

Omalovánkový příběh pro děti o tom, jak můžeme společně zvítězit nad drakem Koronem.

Odkaz ZDE.

29

Duben 2020

Mateřská škola

Zápis do MŠ Rezkova pro školní rok 2020/2021

Informace pro zákonné zástupce dětí k zápisům do MŠ Rezkova pro školní rok 2020/2021.

Z důvodu mimořádných opatření vlády budou letos zápisy do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu 2. – 16. 5. 2020.Online přihláškaPokyny: vyplňte přihlášku online (odkaz bude přístupný a funkční až od 2. 5. 2020 do 16. 5 2020) včetně čestného prohlášení k očkování. K zaevidování přihlášky je nutno zaslat kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte. Kopie můžete zaslat na email davidovaskolka@zshorymirova.cz nebo poštou na adresu MŠ Rezkova, Rezkova 14, 700 30 Ostrava.

V krajním případě je možno vyzvednout přihlášku k předškolnímu vzdělávání ve dnech 4.5. nebo 6. 5. 2020 od 8:00 – 12:00 hodin a přihlášku s požadovanými podklady k zápisu odevzdat 13. 5. nebo 15. 5. 2020 od 8:00 – 12:00 hodin.


Kritéria příjmání dětí do MŠ 2002.PDF

20

Duben 2020

Mateřská škola

Ošetřovné

Zdravíme všechny děti a rodiče upozorňujeme na to, že tento týden budeme vydávat potvrzení na ošetřovné ve středu 22.4.2020 od 10 do 12h.

17

Duben 2020

Mateřská škola

Odisky prvňáčkům zdarma

17

Duben 2020

Mateřská škola

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápisy k předškolnímu vzdělávání budou z důvodu mimořádného opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem probíhat v termínu od 2.května 2020 do 16.května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Informace o podání přihlášky bezkontaktně budou uvedeny na webových stránkách školy.

08

Duben 2020

Mateřská škola

Rada odborníka

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Zpracovala: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky

08

Duben 2020

Mateřská škola

VESELÉ VELIKONOCE

Běží bílý králíček,

v tlapce nese košíček,

v něm oválná vajíčka,

co mu snesla slepička.

Koho potká, nahlas zdraví,

přeje štěstí a pevné zdraví.

Hezky se na každého usmívá,

protože úsměv srdce zahřívá.

 

Přejeme Vám krásné Velikonoce.

Kolektiv MŠ.

08

Duben 2020

Mateřská škola

Ošetřovné

Žádosti o ošetřovné budeme vydávat opět po Velikonocích ve středu 15.4.2020 od 10 do 12 hodin.

06

Duben 2020

Mateřská škola

Zápis do MŠ

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

 ​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  ​

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.  ​

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy.

Další informace sledujte na webových stránkách školy. Děkujeme.

31

Bžezen 2020

Mateřská škola

Oznámení

Provoz mateřské školy je od 19.3.2020 přerušen. Úplata za měsíc březen bude krácena na 213,- Kč. O navrácení přeplatku budete informováni. Školné a stravné na měsíc duben není nutné zatím hradit, jelikož nelze předpokládat, kdy bude provoz zahájen. O zahájení provozu, Vás budeme informovat na stránkách školy.

30

Bžezen 2020

Mateřská škola

Ošetřovné

Děkujeme Vám za plnění úkolů a za fotografie prací Vašich dětí, které nám průběžně posíláte. Žádosti o ošetřovné budeme opět vydávat ve středu 1.4. 2020 od 10- 12 hodin. Opatrujte se a buďte zdraví!!! Už se na Vás moc těšíme.

25

Bžezen 2020

Mateřská škola

Poděkování

Milí rodiče, velmi Vám děkujeme za dnešní vyzvednutí fotografií, pracovních sešitů, didaktických listů a návodů pro práci s předškoláky. Jsme rádi, že aspoň touto cestou můžeme být s Vámi.

19

Bžezen 2020

Mateřská škola

Důležitá tel. čísla

KONTAKTY

Pro dotazy k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem kontaktujte tato čísla:

+420 771 139 398

+420 771 139 411

+420 778 725 602

+420 771 139 410

Linka je v provozu od 9.00 do 18.00 hodin

18

Bžezen 2020

Mateřská škola

Ošetřovné na dítě

Žádost na ošetřovné dítěte v rámci uzavření MŠ si můžete vyzvedávat od 19.3.2020 a v následujících dnech v MŠ  od 8 - 12h. Zvonit na kancelář zástupkyně ředitele. Děkujeme.

17

Bžezen 2020

Mateřská škola

Uzavření MŠ!!

Rada obvodu Ostrava - Jih rozhodla s platností od čtvrtku 19. 3. 2020 do odvolání o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih. Zároveň budou, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. 3. 2020, otevřeny MŠ F. Formana 13 na Dubině a MŠ Za Školou 1 v Zábřehu, určené výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných, individuálně posuzovaných případech. Pro přihlášení docházky ve výše uvedených případech je třeba kontaktovat ředitelky těchto školek:
MŠ F. Formana, Martina Raková: 777079918 nebo 596 711 804. U MŠ Za Školou pak Věru Miklušovou na tel.: 602 511 622.

03

Bžezen 2020

Mateřská škola

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem vOstravě (KHSMSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu zrizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1.Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595138147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

Okres Bruntál 554 774 128

Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

Okres Nový Jičín 556 770 384-386

Okres Opava 553 668 846

03

Bžezen 2020

Mateřská škola

Koronavirus

Důležité upozornění!!!
Vážení rodiče,

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice MSK ze dne 27. 02. 2020 jsme, z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce koronavirem na území MS kraje, zavedli ve škole zvýšená preventivní protiepidemická opatření tj. důkladná a častější desinfekce společných prostor prostředky s virucidními účinky.

Zároveň Vás žádáme, abyste poučili děti o nutnosti zvýšené osobní hygieny a zákazu sdíleného požívání tekutin a jídla se svými spolužáky.

Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrací z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. (Viz. odkazy níže.)

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

25

Únor 2020

Mateřská škola

Zápis do MŠ

Termín bude upřesněn později.

27

Leden 2020

Mateřská škola

Zlepšení čistoty a hygieny v předškolních zařízeních

Zlepšení čistoty a hygieny v předškolních zařízeních s využitím nových hygienických technologií.

Společnost  NanoZone děkuje za spolupráci a součinnost při realizaci projektu pro mateřské školky – „Projekt pro předškolní a školní zařízení“. Udělali jsme společně kus prospěšné práce a podařilo se nám během deseti dnů provést aplikace hygienické technologie v dvaceti osmi MŠ v Ostrava – Jih. 

Od momentu aplikace ošetřené plochy nano titanem efektivně eliminují bakterie, viry, plísně, organické i biologické nečistoty. Věříme, že jsme poskytli dětem zvýšenou ochranu před různými infekčními nákazami a podaří se tak celkově snížit jejich nemocnost. Jde o unikátní projekt nejen v ČR, ale i v EU.

08

Prosinec 2019

Mateřská škola

MAGICKÁ SHOW- KOUZELNÍK

Spolek rodičů Pohádka a MŠ Rezkova zvou všechny děti na velkou kouzelnickou show. Proběhne 10. 12. 2019 ve třídě Medvídek. Průběžně se vystřídají všechny třídy a můžou shlédnout, a zapojit se do kouzlení s kouzelníkem Alešem. Akci zajistí fa Aleš Krejčí. Celá akce je hrazena z grantové dotace ÚMOb Ova -Jih a jesoučástí grantového projektu Z NAŠÍ ŠKOLIČKY, ŠŤASTNÉ DĚTIČKY.

04

Prosinec 2019

Mateřská škola

PODĚKOVÁNÍ

Velice děkujeme paní a panu Sýkorovým za dva krásné stromečky, které darovali do třídy Kotě a Beruška.

30

Listopad 2019

Mateřská škola

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

SPOLEK RODIČŮ POHÁDKA  a MŠ Rezkova zvou děti na velkou projekní akci MOBILONÍHO PLANETÁRIA, která se uskuteční 3.12. 2019 dopoledne v naší školce. Děti se mohou těšit na 3D promítání programů s názvem- Korálový útes( starší děti) a Život stromů( mladší děti). Akce je hrazena z grantové dotace ÚMOb Ova- Jih a je součástí grantového projektuZ NAŠÍ ŠKOLIČKY, ŠŤASTNÉ DĚTIČKY.

29

Listopad 2019

Mateřská škola

Lípa Sametka

Na zahradě MŠ Pohádka na Horymírově ulici v ostravském Zábřehu roste lípa Sametka. Slavnostně byla vysazena v odpoledních hodinách ve čtvrtek 7. listopadu. Kromě dětí z mateřské školy se slavnosti zúčastnili také jejich rodiče.  Přišli i místostarostka Ostravy Jih Dagmar Hrabovská a místostarosta Jan Dohnal.

Odkaz na článek:  https://ostrava30.cz/index.php/2019/11/11/v-zabrehu-roste-lipa-sametka/

Odkaz na reportáž: https://polar.cz/porady/expres-ostrava-jih/expres-ostrava-jih-19-11-2019-16-44

24

Říjen 2019

Mateřská škola

drakiáda

Zveme rodiče a děti na školní DRAKIÁDU.

Sejdeme se v pátek 1.11.2019   v 15,00 hod na hřišti ZŠ Horymírova.

Doufáme, že nám bude do dráčků pořádně foukat, no a kdyby ne, zařádíme si s HOPSALÍNEM, který si připravil pro nás pestrý program. Děti si domů za účast donesou mlsku- perníkového dráčka.

Celá akce je finančně hrazena z grantové dotace ÚMOb Ostrava- Jih a je součástí grantového projektu na rok 2018-19 s názvem V NAŠÍ ŠKOLCE NUDU NEMÁME.

 


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.