Mateřské školy bez hranic – Zvířata ve městě

28. 4. 2022

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi městským obvodem Ostrava – Jih a městem Wodzislaw Slaski v oblasti předškolního vzdělávání.

V rámci naplánovaných společných aktivit, zaměřených na ekologii, se v pondělí dne 25. 4. 2022 setkalo 25 předškoláků naší MŠ s 25 dětmi z polské mateřinky. Workshop na téma „Včely“ proběhl v areálu Jarošova statku ve Studénce.

Akce byla zahájena typickou svačinou – chlebem s máslem a medem a přednáškou včelaře s praktickými ukázkami ze života včel. Pod vedením zkušeného odborníka z praxe děti vyráběly svíčky z vosku, které si mohly odnést domů na památku. Polským dětem překládala sympatická tlumočnice. Pro děti byly připraveny aktivity na různých stanovištích venku a ve vnitřních prostorách. Děti si vyzkoušely vyklízení stájí, hřebelcování poníka, krmení ovcí a dozvěděly se spoustu nových informací. Výborný oběd pro děti připravila cateringová firma. Po celý den byl pro děti zajištěn pitný režim, děti také dostaly na svačinu banány a muffiny.

Vedení a pedagogové obou MŠ si celý den vyměňovali zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání.

Všechny děti obdržely tašky s dárečky, upomínkovými předměty a tematickými omalovánkami.

Už nyní se těšíme na další společné setkání – tentokrát v Polsku.

Náklady spojené s autobusovou dopravou, celodenním programem, tričky s včelkou a logem projektu, didaktickými pomůckami, dárky a celodenním občerstvením byly financovány SMO, městským obvodem Ostrava -Jih, Wodzislaw Slaski a EU.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo