Informace ohledně školní jídelny

27. 2. 2021

Od 1. 3. 2021 mají žáci 1. a 2. ročníků stravu přihlášenou. Pokud o stravu zájem nemáte, je nutné odhlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz. Všichni ostatní strávníci, v případě zájmu, se musí přihlásit ke stravování sami na www.strava.cz Přihlášky a odhlášky je možno učinit do pondělí 1. 3. 2021 do 8:00 hod. Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12:00 hod. do 13:30 hod.

Vedoucí ŠJ