Družina a školní klub

Aktuality družiny

Podzimní tvoření

V průběhu podzimu jsme si nejen užívali pohybu na čerstvém vzduchu, ale také jsme tvořili a zdobili prostory školy svými výtvory.

číst více…

Halloweenský rej

I ve školní družině jsme oslavili anglosaský svátek Halloween. Děti ve strašidelných maskách a kostýmech hrály hry, soutěžily a tancovaly ve třídách, na chodbách i v tělocvičně. Všechny si to užily a už se těší na příště.

číst více…

Halloweenské tvoření

Děti malovaly a vyráběly dekorace a zdobily školu na nejstrašidelnější noc v roce. Nechyběli dýně, pavouci, netopýři, duchové…pro tu správnou tajemnou atmosféru.

číst více…

Pohybové aktivity

Během příjemných podzimních dní si děti užívají pohybu venku a při nepříznivém počasí také v tělocvičně.

číst více…

Důležité informace

 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Platba za školní družinu ve školním roce 2022/23 se platí pouze v jednorázové platbě v částce 2000,-  Kč na celý školní rok (září – červen).

Splatnost platby je od 1. 9. do 15. 9. 2022. Při neuhrazení úplaty nelze žáka přijmout do školní družiny.

Přijetí žáka do ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec II. Výše úplaty je stanovena „Oznámením ŘŠ“ na celý školní rok.

 

Způsob platby ŠD pouze bankovním převodem na účet ZŠ.

 

Číslo účtu:                            43-7138740257

Kód banky:                           0100 (Komerční banka)

Částka:                                  2000,- Kč

Variabilní symbol:                (evidenční číslo žáka)

Specifický symbol:              4

Zpráva pro příjemce:           platba ŠD a jméno žáka (vypište jméno a příjmení)

 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ KLUB

 

Úhrada platby za ŠK se provádí jednorázovou platbou na dobu 8 měsíců (říjen –  květen) a je splatná předem. Při výběru do 2 kroužků jednorázovou platbou 560,- Kč, v případě 3 a více kroužků jednorázovou platbou 1120,- Kč.

Výše úplaty se řídí „Stanovením výše školného pro daný školní rok“. Rodiče platí bezhotovostním způsobem.

 

Způsob platby ŠK pouze bankovním převodem, jednorázovou platbou za všechny měsíce (1 měsíc = 70,- Kč) na účet ZŠ.

 

Číslo účtu:                            43-7138740257

Kód banky:                           0100 (Komerční banka)

Částka:                                  (dle počtu měsíců)

Variabilní symbol:                (evidenční číslo žáka)

Specifický symbol:              5

Zpráva pro příjemce:           platba ŠK a jméno žáka (vypište jméno a příjmení)

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 PRO BUDOUCÍ 2. – 5. ROČNÍKY

 

Zápis proběhne ve dnech od 25. 4. – 10. 5. 2022

 

Každý žák obdrží přihlášku v pondělí 25. 4. 2022. Zákonný zástupce přihlášku vyplní, podepíše a žák ji odevzdá zpět do školní družiny své vychovatelce.

Zákonní zástupci, jejichž dítě nenavštěvuje školní družinu a mají zájem o docházku do ŠD mohou své dítě přihlásit osobně u vedoucí vychovatelky. Přihlášku je možno vytisknout a vyplnit předem. Podepsanou pak odevzdat vedoucí vychovatelce v budově školní družiny.

Přihlášku naleznete v poli DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Přihláška ke ztažení zde

 

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo