Družina a školní klub

Aktuality družiny

Zájmový kroužek ANGLIČTINA HROU

Zábavnou formou si děti opakují nejen slovní zásobu probíranou ve škole, ale učí se novým výrazům a slovním spojením. To vše formou her, soutěží, písniček a hraných scének. číst více…

Vesmírné dobrodružství

V 6. oddělení si děti vyprávěly o vesmíru, hledaly informace v encyklopediích a snažily se umělecky ztvárnit planety sluneční soustavy, souhvězdí i „život“ ve vesmíru.

číst více…

Důležité informace

 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Platba za školní družinu ve školním roce 2022/23 se platí pouze v jednorázové platbě v částce 2000,-  Kč na celý školní rok (září – červen).

Splatnost platby je od 1. 9. do 15. 9. 2022. Při neuhrazení úplaty nelze žáka přijmout do školní družiny.

Přijetí žáka do ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec II. Výše úplaty je stanovena „Oznámením ŘŠ“ na celý školní rok.

 

Způsob platby ŠD pouze bankovním převodem na účet ZŠ.

 

Číslo účtu:                            43-7138740257

Kód banky:                           0100 (Komerční banka)

Částka:                                  2000,- Kč

Variabilní symbol:                (evidenční číslo žáka)

Specifický symbol:              4

Zpráva pro příjemce:           platba ŠD a jméno žáka (vypište jméno a příjmení)

 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ KLUB

 

Úhrada platby za ŠK se provádí jednorázovou platbou na dobu 8 měsíců (říjen –  květen) a je splatná předem. Při výběru do 2 kroužků jednorázovou platbou 560,- Kč, v případě 3 a více kroužků jednorázovou platbou 1120,- Kč.

Výše úplaty se řídí „Stanovením výše školného pro daný školní rok“. Rodiče platí bezhotovostním způsobem.

 

Způsob platby ŠK pouze bankovním převodem, jednorázovou platbou za všechny měsíce (1 měsíc = 70,- Kč) na účet ZŠ.

 

Číslo účtu:                            43-7138740257

Kód banky:                           0100 (Komerční banka)

Částka:                                  (dle počtu měsíců)

Variabilní symbol:                (evidenční číslo žáka)

Specifický symbol:              5

Zpráva pro příjemce:           platba ŠK a jméno žáka (vypište jméno a příjmení)

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo