Družina a školní klub

Aktuality družiny

Provoz školní družiny během hlavních prázdnin

Provoz školní družiny během hlavních prázdnin v době od 1. 7. do 31. 8. 2022 je přerušen. V tuto dobu je školní družina uzavřena.

Příjemné prázdniny vám přejí vychovatelky ŠD.

Malování na chodník

Při této celodružinové akci měly děti za úkol vymyslet a nakreslit fantastická zvířata. Sami můžete posoudit, jak se jim to povedlo.

číst více…

Zájmové kroužky ŠD

V letošním školním roce probíhaly ve školní družině zájmové kroužky, kde se děti nejen něco naučily, ale také se příjemně bavily. Něco málo z kroužků flétničky, angličtiny a výtvarky. A těšíme se zase příští rok😉.

číst více…

Informace ŠD o provozu ve dnech 29. a 30. 6. 2022

Středa 29. 6. 2022 (vysvědčení)

Ranní provoz družiny je od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 7:30). Provoz odpolední družiny do 16:00.

Čtvrtek 30. 6. 2022 (ředitelské volno)

Ranní provoz družiny je od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 8:00). Provoz odpolední družiny do 16:00.

Dnes obdržely děti navštěvující družinu Žádanky o odchodu ze ŠD na tyto dny. Prosím zákonné zástupce o vyplnění a vrácení žádanek do 23. 6. 2022.

Děkuji za spolupráci R. Bůžková, ved. vychovatelka

Důležité informace

PROVOZNÍ DOBA ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB

Školní družina, školní klub je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako sociální služba – hlídání dětí. ŠD zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Žáci se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina, školní klub i v prevenci sociálně patologických jevů. Každý den je naplňován jinou pestrou výchovnou činností, která navazuje na rámcový vzdělávací program a je vykonávána s ohledem na spontánní činnost dětí.

Informace o ŠD, ŠK v roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/22 se školní družina skládá ze 8 oddělení. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péčí (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové). Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu „Celé Česko čte dětem“.    Školní klub je organizován pro žáky 5. – 9. tříd. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. drakiáda, závody na koloběžkách, v házení frisbee, čertoviny aneb možná přijde Mikuláš, maškarní bál, družinové sportovní hry a turnaje s rodiči a jejich přáteli, den dětí a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme školní knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, odborné učebny, atletickou dráhu s umělým povrchem a venkovní hřiště se zahradou. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Avion sport park a procházky k rybníkům a řece Odře. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.

Kontakty:

Adresa: Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100,       příspěvková organizace se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, Ostrava – Zábřeh

 

Telefon:   596786295      mobil: 722 514 248

Vedoucí vychovatelka: Renáta Bůžková

 

Bůžková Renáta buzkova@zshorymirova.cz
Bernatíková Zuzana bernatikova@zshorymirova.cz
Budaiová Soňa budaiova@zshorymirova.cz
Bc. Gajdošová Marcela gajdosova@zshorymirova.cz
Ignacová Irena ignacova@zshorymirova.cz
Mgr. Malcharčíková Michaela malcharcikova@zshorymirova.cz
Mgr. Martinková Petra martinkova@zshorymirova.cz
Seidlová Irena seidlova@zshorymirova.cz

 

Platba školní družiny na školní rok 2021/2022 (150 Kč měsíčně)

Žáci přihlášeni do školní družiny za kroužky ŠD neplatí.

Školní klub (50 Kč měsíčně, v případě třech a více kroužků 100 Kč).

 

Všeobecné informace o platbě za školní družinu.

Platba za školní družinu se ve školním roce 2021/2022 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1500 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 15. 9. 2021. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (platbu proveďte až od 1. září). Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec II. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden nebo dva kroužky, v případě tří a více 100 Kč měsíčně.

Přijetí žáka do ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec 2. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč za jeden až dva kroužky, za tři a více            100 Kč měsíčně.

 

Způsob platby: bankovním převodem

 

Číslo účtu: 43-7138740257

Kód u KB: 0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka

Specifický symbol: 4

Zpráva pro příjemce: (při platbě vždy uveďte) – platba ŠD a jméno žáka.

 

Telefon: 596 786 295            Mobil: 722 514 248  

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 PRO BUDOUCÍ 2. – 5. ROČNÍKY

 

Zápis proběhne ve dnech od 25. 4. – 10. 5. 2022

 

Každý žák obdrží přihlášku v pondělí 25. 4. 2022. Zákonný zástupce přihlášku vyplní, podepíše a žák ji odevzdá zpět do školní družiny své vychovatelce.

Zákonní zástupci, jejichž dítě nenavštěvuje školní družinu a mají zájem o docházku do ŠD mohou své dítě přihlásit osobně u vedoucí vychovatelky. Přihlášku je možno vytisknout a vyplnit předem. Podepsanou pak odevzdat vedoucí vychovatelce v budově školní družiny.

Přihlášku naleznete v poli DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Přihláška ke ztažení zde

 

Kroužky družiny

 

 

Kroužky školního klubu

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo