Den dětí na školním hřišti – 1. stupeň

Dne 3.6. si žáci 5. ročníku připravili pro své mladší spolužáky sportovní den plný aktivit. Žáci 1. – 5. tříd se společně setkali na školním hřišti, kde na ně čekala řada stanovišť s výzvami, které měli za úkol splnit. Klání tříd začalo třídními pokřiky a společným...

FAJNE DILNY

V poslední dvou měsících školního roku absolvovali žáci 2. stupně naší školy devět workshopů v prostorách Fajne Dilny v Dolních Vítkovicích. Jako první vždy žáci vyslechli bezpečnostní školení ohledně chování ve Fajne Dilně a práci s používanými nástroji a...