Zpráva z FAJNE DILNY

V uplynulých dvou měsících školního roku absolvovalo 10 tříd  2. stupně naší školy  pracovní workshopy v prostorách FAJNE DILNY v Dolních Vítkovicích. Jako první vždy žáci vyslechli bezpečnostní školení ohledně chování ve FAJNE DILNĚ a práci s používanými nástroji a...

Okresní kolo ve vybíjené

V  pátek 19. 5. 2023 se uskutečnilo v tělocvičně DDM Plesná okresní kolo ve vybíjené, kterého se zúčastnilo 6 škol postupujících z obvodních kol. Naši školu reprezentovali tito žáci: Martin Novotný, Jan Gajdoš, Emir Hallidri, Aris Karabatak, Michal Jašek, Alex Petřík,...

Projekt Kresli, maluj, zarámuj 4.B

Dnes si žáci v rámci projektu vytvořili z připravených dřevěných latí   dva rámečky, které slepili lepidlem.Poté si technikou „ Akvarel“ – nakreslili obrázek, který jsme po zaschnutí zatavili do fólie. Hotové výkresy si žáci vložili mezi připravené rámečky a vše...

Dopravní výchova 4.B

Žáci začali výuku teoretickou části, zopakovali si různé dopravní situace, dopravní značky a snažili se vyřešit křižovatky. Poté následoval písemný test. Museli také zvládnout praktickou část, a tak se vydali na dopravní hřiště. Jízdou na kole dokazovali své...

Exkurze u dobrovolných hasičů 4.B

Dnes měli dobrovolní hasiči Den otevřených dveří, a taj jsme je šli navštívit. Exkurze měla tři části. V první části nám vysvětlili jejich práci, ukázali nám základy první pomoci. V druhé části jsme si prohlédli hasičskou techniku a v poslední části jsme se dozvěděli...

Exkurze deváťáků do Osvětimi a Krakova

Ve středu 17. května vyrazili naši deváťáci s cestovní kanceláří Gattom Tour na vzdělávací exkurzi do Osvětimi a Krakova. I přes nepřízeň počasí tak prošli místy utrpení v koncentračních táborech Osvětim I a Osvětim II. V druhé části exkurze si prohlédli historické...