Poděkování

Kolektiv MŠ ze srdce děkuje všem zaměstnancům ZŠ, kteří nám přišli na konci školního roku a na začátku prázdnin pomáhat se stěhováním do školní družiny. Velmi si toho vážíme. Touto cestou chceme také poděkovat zákonným zástupcům dětí naší mateřské školy za skvělou...