Den učitelů 2022

„Každým rokem do školy přichází nová generace, kterou nám rodiče svěří k cestě za poznáním a zároveň každý rok po devíti letech nás opouští generace, kterou jsme připravovali na další životní dráhu. Jako učitelé máme to štěstí říci, že jsme byli u toho. Je to...