Vážení rodiče, děkujeme za trpělivost, součinnost a spolupráci v mimořádné situaci, ve které se škola nachází. Vedení školy a pedagogové

Halloween v družince

Po výborném obídku, který připravily naše šikovné paní kuchařky, si děti odpočinuly u klidových her na  koberci a pak už to začalo… tancování a soutěžení ve strašidelných maskách a kostýmech nebralo konce a děti i paní vychovatelky si to jako vždy báječně...