První školní den ve školní družině

První školní den v družině 1. 9. 2021 1. třídy Děti již přihlášené do školní družiny budou po ukončení slavnostního přivítání prvňáčků předány paní vedoucí vychovatelce v prostorách tělocvičny. 2. – 5. třídy Děti budou v 9:30 hod. předány z kmenových tříd...

Informace

Aby Váš první den školy byl úplně beze stresu, přinášíme Vám orientační plánek kde najdete svou třídu. První třídy jsou umístěny v samostatné budově školní družinky.