„Už půjdu do školy…“

Děti v předškolních třídách společně se svými pedagogy připravily 23. 6. 2021 občerstvení a vyzdobily školní hřiště balónky a pestrými fáborky na akci k ukončení jejich docházky v naší MŠ. Na rozloučení s předškoláky přišla ředitelka školy paní Mgr. Škaldová, která se...

„Indiáni na Bílé“

Děti se dlouho těšily na výlet a dne 21. 6. 2021 odjely do Beskyd na Bílou. V rámci projektového dne byl pro ně připraven zábavný program pod vedením profesionálních instruktorů SUN Outdoor na téma ,,Indiánský den“. Hned po příjezdu se z dětí stali praví...

„Hurá, koloběžky jsou tady“

V měsíci červnu přivezl do MŠ pan Karel Jurek nádherné nové koloběžky.V rámci projektových dnů se děti projely, vyzkoušely si správné používání a zacházení, byly poučeny o používání cyklistické přilby a seznámily se s pravidly silničního provozu. Jízda na koloběžkách...