Informace ohledně školní jídelny

Od 1. 3. 2021 mají žáci 1. a 2. ročníků stravu přihlášenou. Pokud o stravu zájem nemáte, je nutné odhlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz. Všichni ostatní strávníci, v případě zájmu, se musí přihlásit ke stravování sami...

Haló, pane Karnevale

Vzhledem k situaci nebude letos karneval, jak bylo zvykem, všechny děti dohromady… Rozhodli jsme se však děti o tuto zábavu neochudit a uděláme si KARNEVAL v každé třídě zvlášť. Sovičky 25.2. Koťátka 3.3. Berušky 3.3. Králíčci 4.3. Nachystejte, prosíme, dětem...

Důležité oznámení

Vážení rodiče, milí žáci, od 25. 2. 2021 platí v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je: respirátor nebo...